VIDEO MÔ HÌNH SỬ DỤNG ĐỒNG BỘ LÚA 1, LÚA 2 VỤ HÈ THU TẠI XÃ HOẰNG QUÝ, HOẰNG HÓA, THANH HÓA

HỎI - ĐÁP - GIAO LƯU VỚI NHÀ NÔNG
Gửi câu hỏi