HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP-

Nguyên liệu sản xuất phân bón

NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT PHÂN BÓN
M.A.P
D.A.P
UREA - HẠT ĐỤC
KALI CLORUA TRẮNG
SUNPHAT AMON (S.A)
AMONI CLORUA
KALI CLORUA (BELARUS)
VI LƯỢNG CHELATED
CHẤT XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NƯỚC
HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
hỗ trợ

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

BP. CSKH: 02373.789.789

BP. Marketing: 02373.555.678

P. Cung ứng VTTB: 02373.961.279

P. Hành Chính: 02373.729.729

P. Kế toán: 02373.963.369

Máy Nông nghiệp: 02373.936.999

TT. NCPT KHCN: 02373.936.666

FACEBOOK
PAGE