THƯ VIỆN-KHO ẢNH
Ông Đào Viết Tâm - Giám đốc TT khuy
Thăm vườn cà phê sử dụng đồng bộ di
Đồng chí Lê Quốc Doanh - Thứ trưởng
Lãnh đạo huyện Yên Định trực tiếp đ
Ông Nguyễn Trung Trụ - GĐ Kinh doan
ĐC Nguyễn Đức Quyền - Phó CT thường
Các đại biểu thăm quan tại mô hình
Hội Nông Dân tỉnh Thanh Hóa thăm Cá
Mô hình cơ giới hóa tại xã Hoằng An
ĐC Nguyễn Đức Quyền - Phó CT thường
Mô hình trình diễn thâm canh cây lú
HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
hỗ trợ

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

BP. CSKH: 02373.789.789

BP. Marketing: 02373.555.678

P. Cung ứng VTTB: 02373.961.279

P. Hành Chính: 02373.729.729

P. Kế toán: 02373.963.369

Máy Nông nghiệp: 02373.936.999

TT. NCPT KHCN: 02373.936.666

FACEBOOK
PAGE