THƯ VIỆN-KHO ẢNH
Cán bộ Tiến Nông tư vấn kỹ thuật c
Sự phấn khởi của bà con khi nhận hỗ
Người nông dân tại buổi lễ
Ông Đỗ Minh Thủy - Phó TGĐ trao quà
Ông Cao Trọng Tú - Phó TGĐ trao quà
Ông Nguyễn Xuân Cộng - Chủ tịch HĐQ
Ông Nguyễn Hồng Phong - Tổng giám đ
Tổng Giám đốc trao quà cho nông dân
HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
hỗ trợ

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

BP. CSKH: 02373.789.789

BP. Marketing: 02373.555.678

P. Cung ứng VTTB: 02373.961.279

P. Hành Chính: 02373.729.729

P. Kế toán: 02373.963.369

Máy Nông nghiệp: 02373.936.999

TT. NCPT KHCN: 02373.936.666

FACEBOOK
PAGE