Ngô 1 2
Lua
PH
THƯ VIỆN-KHO ẢNH
Cán bộ Tiến Nông tư vấn kỹ thuật c
Sự phấn khởi của bà con khi nhận hỗ
Người nông dân tại buổi lễ
Ông Đỗ Minh Thủy - Phó TGĐ trao quà
Ông Cao Trọng Tú - Phó TGĐ trao quà
Ông Nguyễn Xuân Cộng - Chủ tịch HĐQ
Ông Nguyễn Hồng Phong - Tổng giám đ
Tổng Giám đốc trao quà cho nông dân
HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
hỗ trợ

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

P. Kinh doanh: 0373.789.789

P. Cung ứng VTTB: 0373.961.279

P. Hành Chính: 0373.729.729

P. Kế toán: 0373.963.369

Máy Nông nghiệp: 0373.936.999

TT. NCPT KHCN: 0373.936.666

FACEBOOK
PAGE
Câu đối trái
Câu đối phải