Sự kiện

SƠ KẾT NĂM NĂM THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP TẠI THANH HOÁ

Ngày đăng: 25/08/2018 09:24:00 AM

Ngày 24 tháng 8 năm 2018 tại Trung tâm Hội nghị 25B, UBND Tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị “Sơ kết 5 năm thực hiện quyết định số 899/QĐ-TTG ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ và 3 năm thực hiện Nghị quyết số 16/-NQ/TU ngày 20/4/2015 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững”.

Báo cáo của UBND Tỉnh cho thấy sau 5 năm thực hiện Tái cơ cấu, ngành nông nghiệp đã có những bước chuyển biến tích cực và rõ nét: tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm, thuỷ sản bình quân giai đoạn 2013-2017 đạt 2,4%/năm; cơ cấu nông nghiệp giảm từ 77,6% năm 2013 xuống còn 72,5% năm 2017; lâm nghiệp và thuỷ sản tăng lên từ 5,9% lên 7,1% và 16,5% lên 20,3%. Những kết quả đó phản ánh nỗ lực của cả hệ thống chính trị và góp phần khẳng định sự cần thiết, đúng đắn của chủ trương Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong tổng thể nền kinh tế của tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hồng Phong, Chủ tịch Hội DNT Thanh Hoá, TGĐ Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông nêu quan điểm: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp là chủ trương đúng đắn của Chính phủ và của Tỉnh Thanh Hoá, nhưng là một con đường lâu dài nên đòi hỏi phải có chiến lược tổng thể và bài bản. “Dưới góc nhìn của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh hơn 23 năm qua, tôi cho rằng cần quan tâm 5 trụ cột trong quá trình thực hiện, đó là: Thị trường, Tổ chức sản xuất, Công nghệ, Tài chính và Nhân lực. Trong đó KHCN phải được đầu tư mạnh mẽ hơn nữa để thực sự đem lại những kết quả đột phá trong việc triển khai các công tác còn lại”. Các doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp như Lam Sơn, Phú Gia, Tiến Nông đều đang chứng minh vai trò quyết định của việc quan tâm đầu tư công nghệ mới đối với sư thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.

Ông Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại Hội nghị

Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá: Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng việc thực hiện Tái cơ cấu nông nghiệp trong năm năm qua vẫn còn nhiều điểm yếu cần khắc phục như: đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất còn chậm; kinh tế hộ nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ trọng cao; thu nhập và đời sống của nông dân còn gặp nhiều khó khăn; Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong 4 khâu đột phá còn hạn chế, việc tích tụ ruộng đất để tổ chức sản xuất nông nghiệp quy mô lớn chưa nhiều...Theo đó, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo UBND và các ngành phải vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa, tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu để tham mưu cho tỉnh ra quyết sách nhanh và đúng đắn, phấn đấu đến năm 2020 phải tạo được bước chuyển mang tính “cách mạng” của nông nghiệp tỉnh nhà.

Cũng tại Hội nghị, UBND Tỉnh đã trao bằng khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong năm năm qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Huan686

CHỦ ĐỀ: : tái cơ cấu nông nghiệp
HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
hỗ trợ

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

BP. CSKH: 02373.789.789

BP. Marketing: 02373.555.678

P. Cung ứng VTTB: 02373.961.279

P. Hành Chính: 02373.729.729

P. Kế toán: 02373.963.369

Máy Nông nghiệp: 02373.936.999

TT. NCPT KHCN: 02373.936.666

FACEBOOK
PAGE