Sự kiện

NM TIẾN NÔNG BỈM SƠN TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN ATLĐ NĂM 2019

Ngày đăng: 02/12/2019 04:11:23 PM

Căn cứ kế hoạch An toàn Vệ sinh lao động năm 2019 của ban An toàn công ty; Ngày 02/12/2019, công ty CP CNN Tiến Nông phối hợp với công ty công ty cổ phần đào tạo, kiểm định và đo kiểm môi trường (STIE) tổ chức khai giảng lớp huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho gần 300 học viên là cán bộ quản lý, người lao động tại nhà máy Tiến Nông Bỉm Sơn, nhà máy Tiến Nông 3 và văn phòng Công ty cổ phần CNN Tiến Nông.

Tại nhà máy Tiến Nông Bỉm Sơn, dưới sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của lãnh đạo công ty, hơn 130 người lao động đã có mặt đầy đủ để tham gia khóa đào tạo

Ông Nguyễn Văn Kính – GĐ NM Tiến Nông Bỉm Sơn đã chia sẻ: “Trong quá trình làm việc luôn có những tai nạn rủi ro tiềm ẩn mà chúng ta không thể biết được khi nào sẽ xãy ra. Việc xãy ra những tai nạn này sẽ gây nên hậu quả vô cùng đáng tiếc cho cả người lao động và người sử dụng lao động. Vì vậy việc học an toàn lao động là việc rất cần thiết và quan trọng để mỗi người lao động có thể chủ động phòng tránh hoặc giảm thiểu hậu quả của rủi ro trong quá trình lao động, sản xuất”

Ông Nguyễn Văn Kính phát biểu tại lễ khai giảng khóa đào tạo

Trong chương trình huấn luyện, các học viên được giảng viên Ninh Văn Tiến (công ty STIE) truyền đạt các quy định của pháp luật về công tác An toàn, vệ sinh lao động, việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật tại cơ sở, những nguy cơ yếu tố nguy hiểm, độc hại gây mất ATLĐ, VSLĐ, bệnh nghề nghiệp và các biện pháp phòng ngừa, sơ cứu khi tai nạn lao động xảy ra. Các học viên đã làm bài kiểm tra để được cấp Giấy chứng nhận.

Giảng viên Ninh Văn Tiến - Công ty STIE

Một số hình ảnh của khóa học tại NM Tiến Nông Bỉm Sơn

 

Bộ phận truyền thông

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
hỗ trợ

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

BP. CSKH: 02373.789.789

BP. Marketing: 02373.555.678

P. Cung ứng VTTB: 02373.961.279

P. Hành Chính: 02373.729.729

P. Kế toán: 02373.963.369

Máy Nông nghiệp: 02373.936.999

TT. NCPT KHCN: 02373.936.666

FACEBOOK
PAGE