Sự kiện

TIẾN NÔNG KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐH HỒNG ĐỨC VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Ngày đăng: 06/12/2012 08:40:27 AM

          Chiều ngày 5/12, lãnh đạo Công ty Cổ phần Công nông nghiệp (CTCPCNN) Tiến Nông và lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hoá) đã thực hiện ký biên bản ghi nhớ hợp tác về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.


          Trước sự chứng kiến của lãnh đạo Sở nông nghiệp, Sở khoa học công nghệ, lãnh đạo các ban nghành, đông đảo cán bộ công nhân viên CTCPCNN Tiến Nông và các thầy cô giáo Trường ĐH Hồng Đức. Lãnh đạo hai bên đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với mục đích: Cùng nhau hợp tác xây dựng, duy trì, phát triển mối quan hệ trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, trên cơ sở bình đẳng, hai bên cùng có lợi và phù hợp với các quy định hiện hành.
          Trong nội dung hợp tác của hai bên được nêu rõ: Trao đổi kinh nghiệm, tham mưu, tư vấn, đánh giá tiềm lực KH&CN; thông báo kết quả nghiên cứu khoa học của mỗi bên, làm cơ sở để áp dụng vào công tác giảng dạy, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội. Phối hợp tổ chức hội thảo khoa học về các lĩnh vực: Nông nghiệp, kinh tế quản trị kinh doanh và một số lĩnh vực khác mà cả hai bên cùng quan tâm; phối hợp triển khai các nhiệm vụ KH&CN các cấp của mỗi bên và giới thiệu những mô hình ứng dụng có hiệu quả vào sản xuất và đời sống trên địabàn tỉnh. Tại văn bản ghi nhớ hai bên cũng thể hiện rõ trách nhiệm của mình để phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung nhằm tạo điều kiện để hỗ trợ và phát triển thương hiệu của mỗi bên.
          Tại đây hai bên cũng có thoả thuận chung, trong biên bản ghi rõ: Biên bản ghi nhớ là cơ sở pháp lý khung để triển khai thực hiện chương trình hợp tác về KH&CN và thảo luận giữa các bên về các nội dung hợp tác và các hợp đồng cụ thể. Biên bản ghi nhớ này có hiệu lực từ ngày ký và có hiệu lực khi được thay thế bởi một thoả thuận có hiệu lực khác. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh nhu cầu mới, hai bên sẽ cùng ký kết thêm phụ lục. Bất cứ điều khoản nào trong biên bản ghi nhớ này được sửa đổi có hiệu lực chỉ khi văn bản sửa đổi được ký đầy đủ và hợp pháp bởi tất cả các bên. Không một bên nào sẽ sử dụng tên hay nhãn mác các sản phẩm của phía bên kia đưa vào quảng cáo hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận bằng văn bản trước đó của bên đối tác. Trong quá trình hợp tác, nếu có xảy ra khiếu nại hay tranh chấp thì các bên sẽ cùng xem xét, phân tích, làm rõ trên tinh thần hợp tác và theo pháp luật của Việt Nam.

Kinh tế Nông thôn

CHỦ ĐỀ: : Ký kết,nghiên cứu khoa học
HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
hỗ trợ

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

BP. CSKH: 02373.789.789

BP. Marketing: 02373.555.678

P. Cung ứng VTTB: 02373.961.279

P. Hành Chính: 02373.729.729

P. Kế toán: 02373.963.369

Máy Nông nghiệp: 02373.936.999

TT. NCPT KHCN: 02373.936.666

FACEBOOK
PAGE