Sự kiện

HỘI THẢO "ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH SỬ DỤNG PHÂN BÓN N.P.K.SI" TẠI TUYÊN QUANG

Ngày đăng: 21/10/2015 02:48:25 PM

Ngày 15-10, tại phường Ỷ La (TP Tuyên Quang), Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông (tỉnh Thanh Hóa) tổ chức chức Hội thảo đầu bờ đánh giá thực hiện mô hình sử dụng đồng bộ dinh dưỡng N.P.K.Si cho cây  lúa vụ mùa năm 2015.

Mô hình được thực hiện trên diện tích 0,4 ha, với 5 hộ tham gia tại cánh đồng tổ 4, phường Ỷ La (TP Tuyên Quang). Các hộ dân được Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông hỗ trợ 100% phân bón; được Hội Nông dân các cấp và cán bộ Khuyến nông phường Ỷ La thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện bón phân đúng quy trình, kỹ thuật. Qua thực hiện mô hình sử dụng đồng bộ dinh dưỡng N.P.K.Si trên lúa mùa có nhiều ưu điểm: Cây lúa sinh trưởng tốt, để nhánh khỏe tập trung, khả năng chống sâu bệnh khá, thân cây to khỏe chống đổ tốt, năng suất lúa trung bình 240 kg/ sào (sào 360m², giống lúa thuần).

Qua đánh giá, đây là giống phân bón tốt, phù hợp với cây lúa và hoàn toàn đủ khả năng đưa vào canh tác cho lúa trong những vụ tiếp theo, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân.

Các đại biểu thăm quan mô hình

HND Tuyên Quang

CHỦ ĐỀ: : HND,Tuyên Quang,Tiến Nông
HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
hỗ trợ

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

BP. CSKH: 02373.789.789

BP. Marketing: 02373.555.678

P. Cung ứng VTTB: 02373.961.279

P. Hành Chính: 02373.729.729

P. Kế toán: 02373.963.369

Máy Nông nghiệp: 02373.936.999

TT. NCPT KHCN: 02373.936.666

FACEBOOK
PAGE