Ngô 1 2
Lua
PH

Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Ngày đăng: 14/05/2016 03:44:53 PM

CHỦ ĐỀ: : tuyển dụng
HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
hỗ trợ

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

P. Kinh doanh: 0373.789.789

P. Cung ứng VTTB: 0373.961.279

P. Hành Chính: 0373.729.729

P. Kế toán: 0373.963.369

Máy Nông nghiệp: 0373.936.999

TT. NCPT KHCN: 0373.936.666

FACEBOOK
PAGE
Câu đối trái
Câu đối phải