Hoạt động kinh doanh

HUYỆN YÊN LẠC, VĨNH PHÚC ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH SỬ DỤNG PHÂN BÓN TIẾN NÔNG TRÊN CÂY LÚA VỤ XUÂN NĂM 2016

Ngày đăng: 13/06/2016 04:01:27 PM

Sáng 6/6/2016, Hội Nông Dân huyện Yên Lạc đã phối hợp với Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông tổ chức hội nghị đánh giá mô hình sử dụng phân bón Tiến Nông trên cây lúa vụ xuân năm 2016 tại 2 xã Tề Lỗ và Đồng Cương.

Đây là 1 trong số các chương trình được Hội nông dân huyện Yên Lạc phối hợp với công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông và một số địa phương trên địa bàn tổ chức nhằm từng bước đưa các giống mới có năng suất, chất lượng cao cũng như việc sử dụng cân đối các loại phân bón để nâng cao hiệu quả sản xuất trong vụ xuân 2016. Mô hình đã cho kết quả khả quan.

Qua tham quan mô hình lúa vụ xuân sử dụng phân bón N-P-K-Si do Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông cung ứng để bón lót và bón thúc được thực hiện trên giống Thiên Ưu 8 tại thôn Gĩa Bàng – xã Tề Lỗ cho thấy cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt.

So sánh về hiệu quả kinh tế cho thấy, trên cùng một điều kiện canh tác và giống lúa, khi sử dụng phân bón N-P-K-Si, làm tăng 0,7 bông/ khóm, tăng 6 hạt chắc trên bông so với lúa Thiên ưu 8 bón phân khác. Năng suất thực thu dự kiến bình quân trong mô hình đạt 68 tạ/ha tương đương 245kg/sào, cao hơn giống lúa thiên ưu 8 sử dụng phân bón khác khoảng 20kg/sào. Sau khi đã trừ hết chi phí, lúa trong mô hình cho thu nhập là 667.000 đồng, cao hơn lúa đối chứng là 200.800 đồng/sào.

Hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp của bà con nông dân trên địa bàn, các ý kiến đều đánh giá cao chất lượng sản phẩm và hi vọng công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, triển khai rộng rãi chương trình bán phân trả chạm cho bà con nông dân.

yenlac.vinhphuc.gov.vn

CHỦ ĐỀ: : mô hình,lúa,Yên Lạc,Vĩnh Phúc,Tiến Nông
HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
hỗ trợ

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

BP. CSKH: 02373.789.789

BP. Marketing: 02373.555.678

P. Cung ứng VTTB: 02373.961.279

P. Hành Chính: 02373.729.729

P. Kế toán: 02373.963.369

Máy Nông nghiệp: 02373.936.999

TT. NCPT KHCN: 02373.936.666

FACEBOOK
PAGE