Hoạt động kinh doanh

TƯ VẤN KỸ THUẬT SỬ DỤNG PHÂN BÓN VÀ HỖ TRỢ PHÂN BÓN CHO NÔNG DÂN NGHÈO

Ngày đăng: 10/07/2017 09:15:26 AM

Sáng 5/7, Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang, Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa, Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông tổ chức chương trình tư vấn kỹ thuật và hỗ trợ nông dân nghèo tại các xã Đức Thắng, Đoan Bái, Lương Phong.

Tư vấn kỹ thuật sử dụng phân bón và hỗ trợ phân bón cho nông dân nghèo

Tư vấn kỹ thuật sử dụng phân bón và hỗ trợ phân bón cho nông dân nghèo

Nhằm hỗ trợ các hộ nông dân nghèo trên địa bàn 3 xã, tại UBND xã Đức Thắng, cán bộ kỹ thuật của Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông đã tư vấn, hướng dẫn quy trình gieo cấy, chăm sóc cho cây lúa; cách sử dụng phân bón hiệu quả cho từng loại cây trồng, đồng đất khác nhau nhằm tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trên một đơn vị canh tác.

Tư vấn kỹ thuật sử dụng phân bón và hỗ trợ phân bón cho nông dân nghèo

Tư vấn kỹ thuật sử dụng phân bón và hỗ trợ phân bón cho nông dân nghèo

Nhân dịp này, Công ty cũng đã trao tặng 50 phần quà là các sản phẩm phân bón chuyên dùng cho cây lúa do Công ty sản xuất cho 25 hộ gia đình nghèo trên địa bàn 3 xã; qua đó góp phần giúp người dân giảm bớt khó khăn, có thêm điều kiện sản xuất, đạt năng suất, chất lượng cao.

hiephoa.bacgiang.gov.vn

CHỦ ĐỀ: : tư vấn,hỗ trợ,nông dân nghèo,Bắc Giang

TIN LIÊN QUAN

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
hỗ trợ

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

BP. CSKH: 02373.789.789

BP. Marketing: 02373.555.678

P. Cung ứng VTTB: 02373.961.279

P. Hành Chính: 02373.729.729

P. Kế toán: 02373.963.369

Máy Nông nghiệp: 02373.936.999

TT. NCPT KHCN: 02373.936.666

FACEBOOK
PAGE