Sự kiện

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM NHÂN SỰ

Ngày đăng: 03/10/2017 10:11:49 AM

Ngày 1/10/2017, tại Nhà máy dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông – Bỉm Sơn, Công ty cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông đã tổ chức lễ điều động và bổ nhiệm các chức danh quản lý của công ty, Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Phong chủ trì.

Theo đó, ông Lê Thanh Hà được miễn nhiệm vị trí Trợ lý Tổng Giám đốc, Phụ trách nhà máy dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông – Bỉm Sơn và được bổ nhiệm giữ chức Kế toán trưởng; miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng với ông Lê Thanh Sơn để nhận nhiệm vụ mới.

Ông Nguyễn Văn Kính được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc nhà máy dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông – Bỉm Sơn; Tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phụ trách phòng HCNS đối với ông Nguyễn Công Tuấn.  

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò dẫn dắt đối với đội ngũ lãnh đạo công ty. Mỗi một vị trí lãnh đạo cần xác định vai trò dẫn dắt, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhân viên trong đội ngũ. Phấn đấu xây dựng đội ngũ vững chuyên môn, đồng lòng vì mục tiêu chung.

Đồng thời Tổng Giám đốc cũng nhắc nhở các cán bộ lãnh đạo công ty cần quan tâm sâu sát hơn nữa đến đời sống người lao động công ty, nâng cao chế độ phúc lợi.

Lê Trung

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
hỗ trợ

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

BP. CSKH: 02373.789.789

BP. Marketing: 02373.555.678

P. Cung ứng VTTB: 02373.961.279

P. Hành Chính: 02373.729.729

P. Kế toán: 02373.963.369

Máy Nông nghiệp: 02373.936.999

TT. NCPT KHCN: 02373.936.666

FACEBOOK
PAGE