02/11/2016 09:16:33 AM
Thông báo tuyển dụng lao động phổ thông làm việc tại Nhà máy Bỉm Sơn

Nhà máy dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông Bỉm Sơn

Địa chỉ: Lô B5, Khu 5, KCN Bỉm Sơn, TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa 

Vị trí tuyển dụng: Lao động phổ thông/Công nhân

Số lượng tuyển: 50

Tuyển dụng lao động phổ thông làm tại Nhà máy Bỉm Sơn

 
© Copyright 2013 Tiến Nông