29/11/2016 08:46:59 AM
Sản phẩm phân bón của Tiến Nông được vinh danh trong tốp 60 thương hiệu uy tín ngành hóa chất Việt Nam

Ngày 26/11, tại Hà Nội, Cục Hóa chất Việt Nam, Tạp chí Công thương đã tổ chức công bố dự án khảo sát 100 thương hiệu uy tín ngành hóa chất Việt Nam năm 2016. Công ty CP công nông nghiệp Tiến Nông, Thanh Hóa vinh dự đạt tốp 60 doanh nghiệp được nhận thương hiệu uy tín này.

Với hơn 1.000 doanh nghiệp trong cả nước tham gia bình xét thương hiệu uy tín ngành hóa chất Việt nam. Sau 6 tháng khảo sát, đánh giá ý kiến của người tiêu dùng qua westsite và Facebook thương hiệu uy tín ngành hóa chất Việt Nam, Ban thư ký đã tổng hợp và chọn được 100 thương hiệu tiêu biểu gửi lên hội đồng thẩm định. Trên cơ sở các tiêu chí như; sản phẩm có chất lượng hàng hóa tốt, dịch vụ được người tiêu dùng ưa chuộng, có nhiều đóng góp cho nền kinh tế đất nước, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế và tạo nhiều công ăn việc làm, có thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, không ngừng đổi mới thiết bị công nghệ và tạo ra các sản phẩm dịch vụ mới; Hội đồng thẩm định đã bình chọn được 60 thương hiệu uy tín nhất ngành hóa chất Việt Nam năm 2016.   

Vượt qua tất cả các tiêu chí, Sản phẩm phân bón của Công ty CP công nông nghiệp Tiến Nông đã được bình chọn là một trong 60 thương hiệu uy tín ngành hóa chất Việt Nam năm 2016. Đây sẽ là cơ hội để Công ty CP công nông nghiệp Tiến Nông tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng và phát triển thương hiệu uy tín của mình trên thị trường trong nước và quốc tế./.

 
© Copyright 2013 Tiến Nông