TUYẾN TRÙNG

Tuyến trùng hại cà chua (meloidogyne spp)

(GÂY NỐT SẦN, BƯỚU RỄ) : (Meloidogyne spp)

TT phát triển thích hợp trong đất có nhiệt độ 25-300 C, ẩm độ khoảng 40%, sống trong đất cát tốt hơn trong đất thịt. Ở nhiệt độ 48-600 C tuyến trùng non sẽ chết. Trong đất , tuyến trùng tồn tại từ 1-2 năm. Trong 1 năm tuyến trùng có thể hoàn thành 10-12 lứa gây hại cây
Triệu chứng:
+ Trên mặt đất, cây bị lùn cằn cỗi và chuyển màu vàng. Cây bệnh nặng có thể chết.
+ Dưới mặt đất : hệ thống rễ sơ cấp và thứ cấp xuất hiện những nốt sưng phồng.Nốt sưng bắt đầu to lên khi bệnh phát triển nặng. Lúc đầu bướu có màu trắng,sau chuyển thành nâu, cuối cùng có thể bị nát ra, khi đó rễ bị thối đen
Tuyến trùng sinh sống và phá hại trên phạm vi rộng của nhiều cây ký chủ khác nhau.TT có thể tồn tại dưới hình thức trứng tiềm sinh trong đất qua nhiều tháng. Điều kiện nhiệt độ ấm nóng và cơ cấu đất trồng loại cát pha tơi xốp và nhẹ thích hợp cho TT phát triển


Biện pháp phòng trừ:
+ Luân canh với cây họ Hòa Thảo trong 2-3 năm.
+ Nhổ bỏ tiêu hủy cây bị bệnh
+ Những ruộng bị hại nặng cần xử lý đất bằng cày đất phơi ải,bón vôi hoặc xử lý thuốc trị tuyến trùng như CAZINON 10H, Furadan 3G, chế phẩm chứa nấm Trocoderma sp..
+ Nên trồng xen với cây trồng khác họ để hạn chế thiệt hại
+ Trồng xen cây hoa Vạn Thọ (Tagetessp.),cỏ họ Đậu: Sục sạc(Crotaria juncea)
+ Bón nhiều phân hữu cơ.

CÂY TRỒNG

TIN KHÁC

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
hỗ trợ

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

BP. CSKH: 02373.789.789

BP. Marketing: 02373.555.678

P. Cung ứng VTTB: 02373.961.279

P. Hành Chính: 02373.729.729

P. Kế toán: 02373.963.369

Máy Nông nghiệp: 02373.936.999

TT. NCPT KHCN: 02373.936.666

FACEBOOK
PAGE
TE 2018 LEFT
TET 2018 RIGHT