TAG: Phú Bình
Tiến Nông triển khai hệ thống đại diện chính hãng tại huyện Phú Bình, Thái Nguyên

06/12/2016 10:40:19 AM

Nằm trong chương trình triển khai hệ thống đại diện bán hàng chính hãng Tiến Nông, huyện Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên được xem là thị trường mới khai thác và đầy tiềm năng. Đây được coi là chương trình trọng điểm trong kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty CP Công Nông Nghiệp Tiến Nông trong năm 2017.

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
hỗ trợ

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

BP. CSKH: 02373.789.789

BP. Marketing: 02373.555.678

P. Cung ứng VTTB: 02373.961.279

P. Hành Chính: 02373.729.729

P. Kế toán: 02373.963.369

Máy Nông nghiệp: 02373.936.999

TT. NCPT KHCN: 02373.936.666

FACEBOOK
PAGE