TAG: công nhân
Thông báo tuyển dụng công nhân sản xuất và công nhân bốc xếp

30/10/2019 02:58:12 PM

Thông báo tuyển dụng công nhân sản xuất và công nhân bốc xếp

Tiến Nông tuyển dụng công nhân lao động

05/10/2019 02:13:11 PM

Tiến Nông tuyển dụng lao động phổ thông

Tiến Nông tuyển dụng công nhân tại Hoằng Hóa

Tiến Nông tuyển dụng công nhân tại Bỉm Sơn

Tiến Nông tuyển dụng lao động phổ thông

24/09/2019 02:44:00 PM

Tiến Nông tuyển dụng lao động phổ thông

Thông báo tuyển dụng công nhân cơ khí

06/07/2019 10:24:38 AM

Thông báo tuyển dụng công nhân cơ khí

Thông báo tuyển dụng công nhân điện nước

14/05/2019 04:48:19 PM

Thông báo tuyển dụng công nhân điện nước

Thông báo tuyển dụng Kỹ sư cơ khí, Công nhân kỹ thuật vận hành nồi hơi

29/10/2018 08:08:00 AM

Nhà máy sản xuất phân bón Tiến Nông 3 tuyển dụng Kỹ sư cơ khí, Công nhân kỹ thuật vận hành nồi hơi

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
hỗ trợ

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

BP. CSKH: 02373.789.789

BP. Marketing: 02373.555.678

P. Cung ứng VTTB: 02373.961.279

P. Hành Chính: 02373.729.729

P. Kế toán: 02373.963.369

Máy Nông nghiệp: 02373.936.999

TT. NCPT KHCN: 02373.936.666

FACEBOOK
PAGE