TAG: công nhân
Thông báo tuyển dụng công nhân điện nước

14/05/2019 04:48:19 PM

Thông báo tuyển dụng công nhân điện nước

Tiến Nông tuyển dụng lao động phổ thông

29/10/2018 08:19:00 AM

Tiến Nông tuyển dụng lao động phổ thông

Thông báo tuyển dụng Kỹ sư cơ khí, Công nhân kỹ thuật vận hành nồi hơi

29/10/2018 08:08:00 AM

Nhà máy sản xuất phân bón Tiến Nông 3 tuyển dụng Kỹ sư cơ khí, Công nhân kỹ thuật vận hành nồi hơi

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
hỗ trợ

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

BP. CSKH: 02373.789.789

BP. Marketing: 02373.555.678

P. Cung ứng VTTB: 02373.961.279

P. Hành Chính: 02373.729.729

P. Kế toán: 02373.963.369

Máy Nông nghiệp: 02373.936.999

TT. NCPT KHCN: 02373.936.666

FACEBOOK
PAGE