TAG: kiểm nghiệm viên
Thông báo tuyển dụng Kiểm nghiệm viên

20/08/2018 08:40:06 AM

Trung tâm Nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ Tiến Nông tuyển dụng:
- Vị trí tuyển dụng: Kiểm nghiệm viên
- Số lương: 03 người
- Địa điểm làm việc: Phòng Kiểm nghiệm chất lượng, Trung tâm NCPT KH&CN Tiến Nông, Km 312 QL 1A, xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian làm việc: Toàn thời gian.

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
hỗ trợ

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

BP. CSKH: 02373.789.789

BP. Marketing: 02373.555.678

P. Cung ứng VTTB: 02373.961.279

P. Hành Chính: 02373.729.729

P. Kế toán: 02373.963.369

Máy Nông nghiệp: 02373.936.999

TT. NCPT KHCN: 02373.936.666

FACEBOOK
PAGE