TAG: lao động phổ thông
Tiến Nông tuyển dụng công nhân lao động

05/10/2019 02:13:11 PM

Tiến Nông tuyển dụng lao động phổ thông

Tiến Nông tuyển dụng công nhân tại Hoằng Hóa

Tiến Nông tuyển dụng công nhân tại Bỉm Sơn

Tiến Nông tuyển dụng lao động phổ thông

24/09/2019 02:44:00 PM

Tiến Nông tuyển dụng lao động phổ thông

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
hỗ trợ

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

BP. CSKH: 02373.789.789

BP. Marketing: 02373.555.678

P. Cung ứng VTTB: 02373.961.279

P. Hành Chính: 02373.729.729

P. Kế toán: 02373.963.369

Máy Nông nghiệp: 02373.936.999

TT. NCPT KHCN: 02373.936.666

FACEBOOK
PAGE