TAG: tái cơ cấu nông nghiệp
Sơ kết năm năm thực hiện Tái cơ cấu nông nghiệp tại Thanh Hoá

25/08/2018 09:24:00 AM

Ngày 24 tháng 8 năm 2018 tại Trung tâm Hội nghị 25B, UBND Tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị “Sơ kết 5 năm thực hiện quyết định số 899/QĐ-TTG ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ và 3 năm thực hiện Nghị quyết số 16/-NQ/TU ngày 20/4/2015 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững”.

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
hỗ trợ

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

BP. CSKH: 02373.789.789

BP. Marketing: 02373.555.678

P. Cung ứng VTTB: 02373.961.279

P. Hành Chính: 02373.729.729

P. Kế toán: 02373.963.369

Máy Nông nghiệp: 02373.936.999

TT. NCPT KHCN: 02373.936.666

FACEBOOK
PAGE