TAG: yên bái
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN, TƯ VẤN KỶ THUẬT SỬ DỤNG PHÂN BÓN CHO BÀ CON NÔNG DÂN TẠI YÊN BÁI

03/05/2019 02:37:27 PM

Mới đây, công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông kết hợp cùng NPP Đỗ Thị Hoà thực hiện 03 lớp tập huấn tư, vấn kỷ thuật sử dụng phân bón cho bà con nông dân tại xã An Thịnh và Đại Phác huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
hỗ trợ

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

BP. CSKH: 02373.789.789

BP. Marketing: 02373.555.678

P. Cung ứng VTTB: 02373.961.279

P. Hành Chính: 02373.729.729

P. Kế toán: 02373.963.369

Máy Nông nghiệp: 02373.936.999

TT. NCPT KHCN: 02373.936.666

FACEBOOK
PAGE