Ngô 1 2
Lua
PH

BỆNH DO MẤT CÂN BẰNG DD

ẢNH
TÊN GỌI / THUỘC NHÓM
ĐỐI TƯỢNG GÂY HẠI
HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
hỗ trợ

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

BP. CSKH: 02373.789.789

BP. Marketing: 02373.555.678

P. Cung ứng VTTB: 02373.961.279

P. Hành Chính: 02373.729.729

P. Kế toán: 02373.963.369

Máy Nông nghiệp: 02373.936.999

TT. NCPT KHCN: 02373.936.666

FACEBOOK
PAGE