Ngô 1 2
Lua
PH
PHÂN BÓN CHUYÊN DÙNG-

Cây mía

CÂY MÍA
MÍA 2 - CHUYÊN THÚC
MÍA 1 – CHUYÊN LÓT
CÂY LÚA
CÂY CÀ PHÊ
CÂY HỒ TIÊU
CÂY LẠC
CÂY LUỒNG
CÂY NGÔ
CÂY DỨA
RAU - CỦ - QUẢ
CÂY ĂN TRÁI
HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
hỗ trợ

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

P. Kinh doanh: 0373.789.789

P. Cung ứng VTTB: 0373.961.279

P. Hành Chính: 0373.729.729

P. Kế toán: 0373.963.369

Máy Nông nghiệp: 0373.936.999

TT. NCPT KHCN: 0373.936.666

FACEBOOK
PAGE