SỰ KIỆN

DIỄN ĐÀN KHUYẾN NÔNG @ NÔNG NGHIỆP VỚI CHỦ ĐỀ “CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG MÍA NGUYÊN LIỆU” TẠI THỌ XUÂN

Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp với chủ đề “Các giải pháp nâng cao năng suất,Cán bộ Công ty Tiến Nông hoàn thành suất sắc khóa đào tạo về công nghệ sinh họcTiến Nông tổ chức hội nghị “Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 thánHội nghị tổng kết vụ sản xuất mía đường 2015-2016 & Giải pháp dinh dưỡng Tiến NôCông ty cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông tổ chức lễ chia tay và tri ân nguyên
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

HỘI NGHỊ GẶP MẶT KHÁCH HÀNG TIẾN NÔNG TẠI SƠN LA

Hội nghị gặp mặt khách hàng Tiến Nông tại Sơn LaHội nghị tập huấn sử dụng phân bón Tiến Nông tại thành phố Bắc GiangHải Phòng - Sử dụng phân bón NPKSi Tiến Nông, năng suất lúa tăng 15-20kg/sàoBắc Giang - Năng suất lúa tăng nhờ phân bón mớiHuyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đánh giá mô hình sử dụng phân bón Tiến Nông trên cây lú
SẢN PHẨM
QUY TRÌNH DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PT KHCN
CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI
HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

P. Kinh doanh: 0373.789.789

P. Cung ứng VTTB: 0373.961.279

P. Hành Chính: 0373.729.729

P. Kế toán: 0373.963.369

TT. Máy Nông nghiệp: 0373.936.999

TT. NCPT KHCN: 0373.936.666

FACEBOOK
PAGE