SẢN PHẨM-

Phân bón thông dụng

PHÂN BÓN NPK ĐA DỤNG
NPKSI 8-6-4-1,5
NPKSI 20-20-15-1
NPKSI 10-5-10-1
VINODA CHUYÊN LÓT
VINODA CHUYÊN THÚC
N.P.K 16-16-8+TE
N.P.K.SI HỮU CƠ KHOÁNG VINA GREEN
N.P.K.SI 15-5-20-1
N.P.K.SI 16-16-8+1,5
1 2 3 
PHÂN BÓN CÔNG NGHỆ CAO
LÂN TIẾN NÔNG
HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
hỗ trợ

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

BP. CSKH: 02373.789.789

BP. Marketing: 02373.555.678

P. Cung ứng VTTB: 02373.961.279

P. Hành Chính: 02373.729.729

P. Kế toán: 02373.963.369

Máy Nông nghiệp: 02373.936.999

TT. NCPT KHCN: 02373.936.666

FACEBOOK
PAGE