THƯ VIỆN-KHO ẢNH
Các đại biểu chụp hình lưu niệm bên
Các đại biểu tìm hiểu các sản phẩm
Tổng quan
Tổng quan
Tổng quan
Tổng quan
Ông: Nguyễn Hạc Thúy - Phó Chủ tịch
Tổng quan
Tổng quan
Tổng quan
Tổng quan
Tổng quan
Tổng quan
Tổng quan
Tổng quan
Tổng quan
Tổng quan
Tổng quan
Tổng quan
TS.Nguyễn Trí Ngọc - Nguyên Cục trư
TS.Nguyễn Đăng Nghĩa - GĐ Trung tâm
Th.S Nguyễn Hồng Phong - TGĐ Công t
Th.S Nguyễn Hồng Phong - TGĐ Công t
PGS.TS.Trịnh Lê Hùng - Trường ĐHQG
Ông: Nguyễn Liên Phương - giám đốc
PGS.TS.Nguyễn Văn Bộ - giám đốc Việ
Ông: Nguyễn Hạc Thúy - Phó Chủ tịch
Các diễn giả chụp hình lưu niệm với
Các diễn giả chụp hình lưu niệm
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại
HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
hỗ trợ

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

BP. CSKH: 02373.789.789

BP. Marketing: 02373.555.678

P. Cung ứng VTTB: 02373.961.279

P. Hành Chính: 02373.729.729

P. Kế toán: 02373.963.369

Máy Nông nghiệp: 02373.936.999

TT. NCPT KHCN: 02373.936.666

FACEBOOK
PAGE