Sự kiện

TIẾN NÔNG TRỞ THÀNH DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Ngày đăng: 15/05/2014 04:25:56 PM

Ngày 15 tháng 05 năm 2014, Giám đốc Sở Khoa Học Và Công Nghệ Thanh Hóa đã trao giấy chứng nhận Doanh Nghiệp Khoa Học và Công Nghệ cho Công ty Cổ Phần Công Nông Nghiệp Tiến Nông. Sự kiện này đánh dấu việc Tiến Nông trở thành Doanh Nghiệp Khoa Học và Công Nghệ đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa.


Ông Lê Đình Sơn – Giám đốc Sở Khoa Học Và Công Nghệ Thanh Hóa trao giấy chứng nhận Doanh Nghiệp Khoa Học và Công Nghệ cho ông Nguyễn Hồng Phong – Tổng giám đốc Công ty CP Công Nông Nghiệp Tiến Nông

Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, Tiến Nông đã luôn xác định lấy Khoa Khọc và Công Nghệ làm nền trong phát triển, thể hiện qua việc thành lập Trung tâm chuyên trách công tác Khoa Khọc và Công Nghệ với trang thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân lực trình độ cao đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu phát triển của Công ty, cũng thông qua Trung tâm, Công ty đã triển khai nhiều đề tài, dự án nghiên cứu có tính ứng dụng thực tiễn cao, đã triển khai trong thực tế sản xuất, đem lại lợi ích cho Công ty và người tiêu dùng. Một trong những đề tài đó là: “Nghiên cứu sản xuất phân bón N-P-K có chứa Silic dễ tiêu dùng cho cây Lúa ở Thanh Hóa”, được triển khai từ năm 2009, đến năm 2012 được Hội đồng khoa học cấp tỉnh nghiệm thu xếp loại xuất sắc. Đến nay hàng trăm ngàn tấn sản phẩm N-P-K-Si đã được sản xuất, góp phần đem lại những vụ mùa bội thu cho nông dân khắp các địa phương.

Các sản phẩm N-P-K-Si Tiến Nông đã được công nhận là sản phẩm Khoa Học & Công Nghệ, phát huy những thành tích đó, Tiến Nông đang tiếp tục nghiên cứu triển khai nhiều đề tài có ý nghĩa như: Phân bón kiểm soát sự phân giải; Phân bón Siêu Đạm bằng công nghệ SCT; Phân bón Công nghệ Tháp cao; Vi lượng Chelated…với mục tiêu tạo ra các sản phẩm dinh dưỡng cây trồng chất lượng tốt với hàm lượng Khoa Học và Công Nghệ cao phục vụ sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp đất nước.

Tiến Nông

CHỦ ĐỀ: : Doanh nghiệp khoa học và công nghệ,Tiến Nông,Giải thưởng
HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
hỗ trợ

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

BP. CSKH: 02373.789.789

BP. Marketing: 02373.555.678

P. Cung ứng VTTB: 02373.961.279

P. Hành Chính: 02373.729.729

P. Kế toán: 02373.963.369

Máy Nông nghiệp: 02373.936.999

TT. NCPT KHCN: 02373.936.666

FACEBOOK
PAGE
TE 2018 LEFT
TET 2018 RIGHT