Sự kiện

CÁN BỘ CÔNG TY TIẾN NÔNG HOÀN THÀNH SUẤT SẮC KHÓA ĐÀO TẠO VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Ngày đăng: 18/08/2016 11:44:46 AM

Cùng với sự phát triển không ngừng của xã hội, ngành nông nghiệp cũng có những thay đổi đáng kể. Nhiều máy móc tiên tiến, kỹ thuật trồng trọt, giống, phân bón mới... ra đời, đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao. Việt Nam là nước nông nghiệp nên phân bón và giống có thể xem là 2 yếu tố quyết định đến năng suất và chất lượng nông sản. Nhiều nơi do sử dụng quá mức cần thiết các loại phân bón và thuốc BVTV hoá học làm cho đất canh tác bị bạc màu nhanh chóng. Bên cạnh đó dư lượng của các chất hoá học gây ô nhiễm môi trường đất, nước, ảnh hưởng đến vi sinh và sức khoẻ con người.

Với mục tiêu phục vụ nền nông nghiệp xanh dựa trên kiến thức khoa học kết hợp với tính chất lý, hoá của đất đai và các biện pháp cải tạo đất nhằm đảm bảo chất lượng nông sản và việc sử dụng đất lâu dài đáp ứng phát triển nông nghiệp bền vững. Ngày 1/6/2016, công ty đã công bố Quyết định thành lập nhà máy Liên doanh phân bón Đức - Việt, liên doanh giữa công ty cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông và công ty LTD GBR (Cộng hoà Liên Bang Đức) với sản phẩm chính là phân bón hữu cơ vi sinh sản xuất trên công nghệ Đức.

Nhằm nâng cao trình độ và phục vụ tốt cho Liên doanh Đức - Việt, công ty cử 5 cán bộ tham dự khoá đào tạo ngắn hạn về công nghệ sinh học “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất chế phẩm vi sinh đối kháng bệnh cây trồng” được tổ chức tại Viện Thổ nhưỡng Nông hoá từ ngày 12/7 đến 5/8/2016 thuộc Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và đào tạo SĐH thuộc chương trình Công nghệ sinh học năm 2016.

Khoá học có 34 học viên đến từ 13 đơn vị gồm các Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu ứng dụng, Trường Đại học và các Doanh nghiệp.

Trong quá trình học tập, học viên đã được các PGS.TS ở các Viện và trường Đại học như Viện Thổ nhưỡng Nông hoá, viện Công nghệ Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên... truyền đạt về lý thuyết và được thực hành tại phòng thí nghiệm của Viện Thổ nhưỡng Nông hoá và thăm quan tại Viện Công nghệ Sinh học.

Kết thúc khoá học, học viên đã nắm được những kiến thức cơ bản về vi sinh vật nông nghiệp, thực hiện thành thạo các thao tác trong phòng thí nghiệm vi sinh vật và các kỹ năng như: Phân lập, tuyển chọn các chủng vi sinh vật đối kháng sử dụng sản xuất chế phẩm vi sinh và được Ban quản lý lớp học trao chứng nhận hoàn thành chương trình học. Tại buổi bế giảng, 4 học viên được tuyên dương trong đó công ty cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông có 2 học viên vì đã có thành tích cao trong học tập.

Tiến Nông hoàn thành chương trình đào tạo công nghệ sinh học

Các thầy giáo trao chứng chỉ cho học viên

Tiến Nông hoàn thành chương trình đào tạo công nghệ sinh học

Các học viên được tuyên dương

Tiến Nông hoàn thành chương trình đào tạo công nghệ sinh học

Học viên công ty CP CNN Tiến Nông và Ban quản lý lớp học

Tiến Nông hoàn thành chương trình đào tạo công nghệ sinh học

Tập thể lớp Vi sinh

Hồng Nhung

CHỦ ĐỀ: : Tiến Nông,công nghệ sinh học,đào tạo
HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
hỗ trợ

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

BP. CSKH: 02373.789.789

BP. Marketing: 02373.555.678

P. Cung ứng VTTB: 02373.961.279

P. Hành Chính: 02373.729.729

P. Kế toán: 02373.963.369

Máy Nông nghiệp: 02373.936.999

TT. NCPT KHCN: 02373.936.666

FACEBOOK
PAGE
TE 2018 LEFT
TET 2018 RIGHT