Vì Nông Dân Việt - Chuyên thúc

Giá: Liên hệ
Số lượng:

Hệ thống phân phối

VÌ NÔNG DÂN VIỆT - CHUYÊN THÚC

(NPK 12-3-10+2 SiO2hh Tiến Nông)

 

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts):...........................12%
Lân hữu hiệu (P2O5hh):.....................3%
Kali hữu hiệu (K2Ohh):.....................10%
Silic hữu hiệu (SiO2hh):.....................2%

Độ ẩm:...............................................5%

 

Tác dụng:

Đạm: Là thành phần cơ bản của protein và là thành phần chính của chất diệp lục. Đạm thúc đẩy sự nẩy chồi, ra lá, sự phát triển của quả, giúp tăng lượng sinh khối.
Lân: Cần cho sự phân chia tế bào, thúc đẩy việc ra rễ, sự hình thành mầm hoa và phát triển quả non.
Kali: Xúc tiến quá trình quang hợp, tổng hợp hydrat cacbon và gluxit của cây, tạo đường, tạo tinh bột và tăng cường sự vận chuyển các sản phẩm quang hợp về các cơ quan dự trữ làm tăng năng suất và chất lượng nông sản.
Silic: Tăng cường độ dày thành tế bào, giúp cây cứng cáp, chống gãy đổ, hạn chế sâu bệnh và chống chịu thời tiết bất thuận.

 

 

Hướng dẫn sử dụng:

1. Cây ngắn ngày: Lúa, ngô, khoai, hoa, rau, mía, lạc, đậu, thuốc lá...
+ Lượng bón: 300 - 500 kg/ha/lần.
(11 - 18 kg/sào 360m2/lần,  15 - 25 kg/sào 500m2/lần,  30 - 50 kg/công 1000m2/lần) 
+ Thời kỳ bón: Bón thúc đẻ nhánh, làm đòng, phát triển sinh khối, nuôi dưỡng củ, quả, bắp, hạt.
+ Cách bón: Bón rải theo hàng, theo gốc kết hợp làm cỏ xới xáo, lấp phân vun gốc, hoặc rải đều trên mặt ruộng kết hợp tưới nước.

2. Cây lâu năm: Cây cà phê, ca cao, điều, hồ tiêu, cao su, ổi, cam... 
+ Lượng bón: 0,2 - 1,0 kg/gốc/lần (100 - 200 g/m2 tán cây);
+ Thời kỳ bón: Bón thúc nuôi lộc, phát triển cành, nhánh, dưỡng quả.
+ Cách bón: Đánh rãnh so le từ 3/4 tán lá ra mép tán hoặc bổ hốc bón phân, lấp đất kết hợp tưới nước nếu độ ẩm đất không đảm bảo.

 

HỒ SƠ PHÁP LÝ

- Mã số phân bón: 10875

- Loại phân bón: Phân bón hỗn hợp NPK

- Số TCCS 58:2018/TN-TH

Công ty cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông

274B Bà Triệu, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa
Điện thoại: 02373.729.729
Email: info@tiennong.vn
Nhận thông tin từ chúng tôi
TOP