Tìm kiếm

Chương trình đào tạo chuyển giao “Phát triển sản phẩm tốt hơn - đẹp hơn - rẻ hơn”

Nhằm nâng cao nhận thức của người lao động, phát huy sức mạnh tập thể để hướng tới mục tiêu Tiến Nông là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực Dinh dưỡng cây trồng tại Việt Nam, ngày 26-27/4/2022 vừa qua “Hội nghị Đồng hợp Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông” đã được tổ chức với chủ đề xây dựng giải pháp triển khai chiến lược tạo ra các sản phẩm “Tốt hơn, đẹp hơn và rẻ hơn”.

Công ty cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông

GPKD số: 2800142141
Địa chỉ: 274B Bà Triệu, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa
Điện thoại: 02373.729.729
Email: info@tiennong.vn
Website: www.tiennong.vn
Nhận thông tin từ chúng tôi
TOP